Vilkår

Gældende retningslinjer for brug af websitet Produktanmeldelse.dk

Nærværende retningslinjer skal til enhver tid følges af dig som bruger af dette website. Vi, som ejere af websitet, forbeholder os retten til uden varsel at ændre retningslinjerne, hvis vi finder det gavnligt eller nødvendigt. Læs venligst retningslinjerne grundigt idet anmeldelser, andet indhold og brugerprofiler der ikke overholder retningslinjerne, vil blive deaktiveret og fjernet.

Repræsenterer du et firma? Læs venligst disse afsnit om falske anmeldelser, sponsorerede anmeldelser og anmeldelser der udgør en fare for eller trussel mod din virksomhed.

Basale retningslinjer

 • Inkluder information der kan identificere det produkt din anmeldelse handler om, f.eks. modelnummer, mærke osv.
 • Undgå at afsløre personlige detaljer så som navne, telefonnumre, og mailadresser
 • Skriv i et letforståeligt sprog og anvend korrekt grammatik og stavning
 • Vær detaljeret og objektiv i dine anmeldelser
 • Undgå at angribe eller true
 • Undgå at bande og RÅBE!

Flere retningslinjer

 1. Irrelevant indhold
 2. Overdrevet positive og/eller reklamelignende anmeldelser
 3. Personlige angreb
 4. Personlig hetz mod ansatte eller forretningsejere
 5. Intolerance and bagtalelse
 6. Bandeord
 7. Reklame
 8. Eksterne links
 9. Tilknytning til de produkter, man anmelder
 10. Formålsløse opslag
 11. Oprettelse af mere end én brugerprofil
 12. Verifikation af anmeldelser og ansøgninger om ekstra informationer
 13. Anmeldelser skrevet fra enheder der er stillet til rådighed af et firma
 14. Politikker omkring juridiske trusler
 15. Falske positive anmeldelser
 16. Falske negative anmeldelser
 17. Sponsorerede anmeldelser

Irrelevant indhold
Hvis du anmelder et forretningsprodukt, skal du være detaljeret omkring dine erfaringer med firmaet, og altså ikke kun kommentere på det købte produkt. I nogle tilfælde kan vi vælge ikke at acceptere en anmeldelse, hvis vi har mistanke om at du ikke har anvendt produktets hovedfunktion og anmeldelsen / din beskrivelse af din oplevelse med produktet derfor ikke er berettiget. Kommentarer til en anmeldelse skal vedrøre den anmeldelse du skriver kommentaren til, og svar skal være informative og relevante for det spørgsmål, du svarer på.

Overdrevet positive og/eller reklamelignende anmeldelser
Undgå at skrive anmeldelser der er overdrevet positive eller reklamelignende. Vores team af tekstgodkendere har det sidste ord ift. at beslutte, hvornår en anmeldelse er overdrevet positiv eller reklamelignende. Finder vi en tekst, der er overdrevet positiv og / eller reklamelignende, kan vi i nogle tilfælde vælge at slette den og i værste fald deaktivere brugerprofilen bag.

Personlige angreb
Undgå at ytre dig på en måde så det minder om et personligt angreb, en trussel eller en fornærmelse mod andre personer. Det er heller ikke acceptabelt at svare på et personligt angreb i samme tåbelige tone, og gør du det alligevel, forbeholder vi os retten til at slette dine opslag og lukke din brugerprofil uden varsel. Rapportér i stedet hændelser om uhensigtsmæssig adfærd ved at sende en mail til os.

Personlig hetz mod medarbejdere eller forretningsejere
Undgå at svine medarbejdere eller virksomhedsejere til. Hvis du ser en anmeldelse eller andet indhold på sitet, der indeholder personlig hetz, skal du rapportere hændelsen til vores moderator ved at bruge flag-ikonet på opslaget. Vi beder dig vedhæfte så meget bevis som muligt.

Intolerance og bagtalelse
Undgå at skrive opslag der indeholder intolerante holdninger og synspunkter, og undgå ligeledes at bagtale andre pga. deres race, kulturelle baggrund, overbevisninger, fysiske eller psykiske tilstand, køn, religion, alder osv.

Bandeord
Undgå at bande! Undgå i det hele taget umodent sprogbrug. Ord som ’møgirriterende’, ’dælme’ osv. ses ikke som bandeord, men vi opfordrer alligevel til at undgå dem og ellers holde en professionel og sober tone, eftersom det vil tilføje mest værdi til din anmeldelse.

Reklame
Det er ikke tilladt at gøre reklame for produkter i sine anmeldelser, i kommentarer eller i spørgsmål. Herunder hører også viral reklame, links, promovering osv. Produktanbefalinger er acceptable afhængigt af sammenhængen. Vores moderatorer har det sidste ord i tvivlssager.

Eksterne links
Det er ikke tilladt at tilføje links der er irrelevante for anmeldelsen, eller som leder hen til et usikkert website.

Tilknytning til de produkter, man anmelder
Undgå at anmelde et produkt, hvis du på en eller anden måde har eller har haft relation til produktet eller produktets skabere. Dette inkluderer tidligere eller nuværende medarbejdere på den arbejdsplads hvor produktet er skabt, samt familie og venner til medarbejdere. Venligst læs vores afsnit om falske anmeldelser og følg desuden retningslinjerne for at undgå at din anmeldelse bliver fjernet.

Formålsløse opslag
Der er ingen grund til at oversvømme Produktanmeldelse.dk med en masse kommentarer, spørgsmål eller svar, der hverken giver mening eller tilfører værdi til den anmeldelse man kommenterer, spørger eller svarer på. Vi forbeholder os retten til uden varsel at fjerne unødigt indhold og slette den eller de brugerprofiler, der har skabt det unødige indhold.

Oprettelse af mere end én brugerprofil
Det er ikke tilladt at oprette mere end én brugerprofil pr. person. Du kan opdatere din mailadresse i dine profilindstillinger. Hvis du ikke kan logge ind på din profil skal du benytte ‘Jeg har glemt mit password’-værktøjet.

Verifikation af anmeldelser og ansøgninger om ekstra informationer
Vores moderatorer vil fra tid til anden lave stikprøver for at bekræfte hvorvidt anmelderen af et produkt rent faktisk har prøvet at bruge produktet eller servicen, som han/hun anmelder. Som en del af disse stikprøver kan du blive bedt om at fremlægge dokumentation for at du har købt og brugt et produkt, eller er kunde af den service, som du har anmeldt. Eventuelle informationer som du giver os i den forbindelse holdes strengt fortrolige, som beskrevet i vores Fortrolighedspolitik.

Anmeldelser skrevet fra enheder, der er stillet til rådighed af et firma
Anmeldelser skrevet fra en enhed der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver, så som tablets eller kontorcomputere, bliver ikke nødvendigvis accepteret. Læs mere om denne politik.

Politikker omkring juridiske trusler

Anmodninger om sletning af opslag
Vi bruger tid på – og overvejer nøje – begrundede og høflige forespørgsler omkring fjernelse af anmeldelser, der kan være til skade for et produkt eller en virksomhed. Hvis du mener at en anmeldelse eller andet indhold skal fjernes, fordi indholdet bryder retningslinjerne, eller hvis det krænker eller overtræder nogens rettigheder eller love, skal du rapportere det ved at bruge flag-ikonet under anmeldelsen. Være detaljeret og faktuel i din henvendelse og fortæl os hvorfor du mener, at indholdet skal fjernes. Jo mere bevis du kan fremlægge, jo nemmere for os er det at vurdere den enkelte sag, og jo hurtigere kan vi gøre det. Vi kan ikke svare på alle henvendelser, men du kan vide dig helt sikker på, at vi undersøger samtlige henvendelser!

Falske positive anmeldelser
Hvis det opdages at en virksomhed har skrevet falske positive anmeldelser om deres egen produkter eller services, forbeholder vi os retten til, at fjerne anmeldelsen.

Vi har en række værktøjer og procedure der kan identificere falske anmeldelser, og vi forbeholder os retten til at straffe enhver virksomhed der prøver at manipulere med vores bedømmelsessystem. Vi arbejder også tæt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og forbeholder os retten til at videregive alle vores opdagelser til dem, hvorefter de kan straffe virksomheder der faktisk har skrevet falske anmeldelser.

Falske negative anmeldelser
Hvis du har beviser på at en anmeldelse af din service eller dit produkt er falsk, skal du rapportere det ved at sende en mail til os. Vedhæft så meget bevis, som muligt.

Hvis du hævder at anmelderens brugernavn ikke matcher en bruger at dit produkt eller din service, er det ikke grund nok til at bekræfte, at anmeldelsen er falsk.

Vi har fuldstændig nul-tolerance overfor konkurrenter der skriver falske negative anmeldelser om hinandens produkter eller services, og vi har alle tænkelige værktøjer til at identificere den slags falske anmeldelser.

Sponsorerede anmeldelser
Sponsorater bør kun gives i bytte for anmeldelser hvis:

 • Den der modtager sponsoratet har lige stor sandsynlighed for at give en positiv som en negativ anmeldelse af produktet eller servicen, eller omvendt, og at negative og positive anmelder bliver taget ligedan i mod af produktets / servicens skaber(e).
 • Den der modtager sponsoratet udtrykkeligt et blevet forklaret, at sponsoratet gælder ligegyldigt om den efterfølgende anmeldelse er negativ eller positiv.
 • Anmelderen udtrykkeligt fortæller læserne af anmeldelsen, at der er tale om en sponsoreret anmeldelse.